La Mancomunitat de la Safor acull la jornada sobre el mosquit tigre i la salut

El pròxim 11 de març de 2015, de 9:45h a 13h, tindrà lloc a la seu de la Mancomunitat la jornada titulada “EL MOSQUIT TIGRE. Gestió eficaç de la prevenció i els recursos municipals. Intervenció de l’Ajuntament en els nous Protocols sanitaris”, dirigida a autoritats locals responsables de salut ciutadana i de medi ambient, arran d’una campanya d’informació desenvolupada per la Direcció General de Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

La dita Jornada comptarà amb la intervenció de representants de la Subdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental (Direcció General de Salut Pública), de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (Universitat de València) i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

El mosquit tigre és una espècie extremadament invasora que ha experimentat un ràpid procés de dispersió a la Comunitat Valenciana. Esta espècie, marcadament agressiva i amb capacitat de ser transmissora de malalties, té una problemàtica específica i de major intensitat que els mosquits autòctons.

D’acord amb la legislació actual reguladora de les bases de règim local, és competència de l’administració local la intervenció en la protecció de la salubritat, tant en espais públics com privats, sent responsabilitat de l’autoritat local l’eficiència en la gestió preventiva i l’eficàcia en la despesa del control de la dita plaga.

Esta eficàcia obliga a la informació, coordinació i col·laboració, tant interna com institucional, a fi de conèixer les ferramentes més oportunes i les capacitats de coordinació per ser el més operatius davant d’aquesta plaga. Així mateix, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborat uns protocols d’actuació en cas d’infecció viral per causa d’este mosquit. I en estos protocols, la participació de l’ajuntament és clau en la informació, inspecció i control.

Atesa la urgència i la importància del tema, la Mancomunitat de Municipis de la Safor no ha dubtat a acollir la Jornada de difusió d’esta campanya d’informació, en la qual s’exposarà la situació actual, els Protocols d’intevenció i coordinació institucional en cas d’infecció viral per mosquit i la visió integral del control de la plaga al personal de l’administració local.

Els objectius d’esta jornada són:

– Exposar i comentar la situació de la malaltia vectorial a la Comunitat Valenciana i les actuacions que es desenvolupen en matèria de sanitat ambiental. Av. República Argentina, núm. 28 46702 GANDIA – LA SAFOR Telèfon: 962 965 003 Fax: 962 876 607 Email: mancsafor_ofi@gva.es

– Establir les atribucions i obligacions dels ajuntaments en la intervenció i el desenvolupament dels protocols d’actuació sanitària en cas de detecció dels virus zica, chikungunya i dengue, i les mesures d’inspecció i vigilància que són competència de l’administració autonòmica i local.

– Conèixer els aspectes clau per a un adequat control vectorial. Encerts i errors d’un plec de prescripcions tècniques de la contractació d’un Servei de Control Municipal de Plagues.

– Desenvolupar les possibilitats i facultats municipals en la intervenció sobre el control del mosquit tigre. El full d’inscripció a esta jornada estarà a l’abast de les autoritats locals en la pàgina web de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *