Més de 100 al·legacions insisteixen en la viabilitat del Tren de la Costa i reclamen que es mantinga paral·lel a l’AP-7

Les consideracions han estat presentades per particulars, entitats i institucions de Pedreguer i els pobles veïns.

El passat 12 d’agost finalitzà el termini d’al·legacions a la proposta de traçat del Ministeri de Foment per a la línia ferroviària València-Alacant (Tren de la Costa). Prèviament, l’Ajuntament de Pedreguer, que en la sessió plenària de 28 de juliol aprovà per unanimitat el seu document d’al·legacions, havia informat de l’obertura d’un nou procés a les persones i entitats que l’any 2011 ja presentaren consideracions al document de delimitació de l’àrea de reserva de l’esmentat ferrocarril elaborat per la Conselleria d’Infraestructures, alhora que s’havia ofert a recollir les noves al·legacions que desitjaren realitzar per tal de fer-se’n càrrec de la tramitació davant del Ministeri.

En total han estat més de 100 les al·legacions presentades per part de ciutadans i ciutadanes particulars, entitats i institucions de Pedreguer o dels pobles del voltant afectades directament o indirecta per la proposta de traçat ferroviari elaborada pel Ministeri. Del conjunt de consideracions presentades, destaquen les de la Fundació Enrique Montoliu, responsable del Jardí de l’Albarda, o l’Associació per a la Defensa del Territori de Pedreguer, juntament amb les dels ajuntaments de Gata de Gorgos i Beniarbeig.

A grans trets, totes elles insisteixen primerament en la viabilitat de la connexió ferroviària entre València i Alacant, justificada per la gran demanda social d’aquesta infraestructura, en la mesura que connectaria les dues principals ciutats valencianes amb tot un seguit de municipis de població mitjana que actualment s’hi troben connectats de manera molt deficient. A més, en cas de realitzar-se, la presència del ferrocarril fomentaria l’ús del transport públic en detriment dels vehicles privats, amb el consegüent benefici per al medi ambient que això suposaria. En segon lloc, i en relació amb aquesta qüestió, les al·legacions presentades exigeixen que es tinguen en compte criteris mediambientals i de racionalitat del traçat a l’hora de dissenyar el recorregut de la línia fèrria. Així, assenyalen l’impacte negatiu que les propostes de traçat contemplades en l’estudi del Ministeri (3C, 3C bis, i 3D) poden tenir sobre el Parc Natural del Montgó, en afectar l’àrea perifèrica d’esmorteïment d’impactes del PORN d’aquest enclavament natural. Al mateix temps, reclamen la creació d’un corredor d’infraestructures paral·lel a l’AP-7, de manera que s’eviten sobrecostos innecessaris i no es cree una nova barrera viària que maximitze l’impacte de la juxtaposició d’infraestructures que caracteritza la comarca. Així doncs, les al·legacions posen l’accent sobre les propostes de traçat dissenyades pel Ministeri i l’impacte de cadascuna d’aquestes, deixant en un segon pla la ubicació de l’estació o estacions.

En definitiva, la pràctica totalitat de les consideracions presentades demanen la recuperació de l’alternativa de traçat 3A contemplada en l’Estudi Informatiu del Ministeri de febrer de 2015 i injustificadament desapareguda del nou document. Aquesta alternativa 3A preveu el manteniment del criteri fonamental de paral·lelisme de la nova infraestructura amb les vies de comunicació preexistents, especialment amb l’autopista AP-7, al seu pas per la Marina Alta.

Fonts municipals han assenyalat que esperen “que el Ministeri de Foment rectifique i, a la llum dels motius i les raons exposades en les nombroses al·legacions presentades, recupere el traçat paral·lel a l’AP-7, el més raonable des del punt de vista ambiental, econòmic i territorial”.

Al·legació Ajuntament de Beniarbeig.

Al·legació Ajuntament de Pedreguer.

Al·legació associació en defensa del territori.

Al·legació fundació enrique montoliu.

Al·legació particular. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *