Una indústria en ple creixement.

El passat dijous 24 de novembre, Acció Cultural del País Valencià va organitzar una jornada amb taula oberta pera tractar la importància de les xarxes socials en la difusió de la cultura.

La revista Tarannà va tindre el plaer de ser convidada a participar junt amb altres projectes com Pilota veu, Tres Déu, Revista Saó i Samaruc Digital.

Iniciatives d’aquest tipus tenen un paper fonamental en la vertebració d’un sector cultural valencià que està concentrant els seus esforços en convertir-se en indústria.

Dintre de l’anàlisi sectorial, és molt habitual realitzar un anàlisis DAFO on poder analitzar les Debilitats, les Amenaces, les Fortaleses i les Oportunitats per poder identificar on estem i cap on anem.

Tenint en compte el que es va debatre en aquestes jornades, és important fer una reflexió sobre quina és la situació del sector.

Oportunitats del sector:

 

1. Internet com a plataforma de visualització ha permés que la creació cultural valenciana tinga més visibilitat i siga més accessible que en cap altre moment de la història contemporània.

2. En el País Valencià ha hagut un canvi polític que està sent favorable a la creació i consolidació del sector cultural valencià i en valencià, encara que queda molt per fer i demostrar.

3. La reducció dels costos de l’electrònica i l’aparició de plataformes gratuïtes on poder compartir continguts ha permés que els creadors culturals tinguen una major accessibilitat a les ferramentes necessàries per a crear cultura i difondre-la.

Amenaces del sector:

 

1. El sector cultural té una enorme dependència de les xarxes socials i en concret de Facebook per donar a conéixer la seua creació cultural.

2. S’està tendint a una cultura subvencionada per part de les institucions públiques que fa molt complicada la possibilitat que la iniciativa privada puga cobrir alguna necessitat cultural que ara per ara no estiga coberta en ajudes públiques. (El públic s’està acostumat a no pagar per consumir cultura valenciana i en valencià).

3. En una societat cada vegada més globalitzada i dispersa per l’excés d’informació, el sector cultural valencià ha d’actuar ràpidament, crear una demanda suficient i posicionar-se si no vol ser engolit per altres sectors culturals molt més globalitzats i amb més pes.

Fortaleses del sector:

 

1. El treball en xarxa propi del sector valencià proporciona una capacitat d’autosuficiència, eficiència i transversalitat que sense cap dubte seran els pilars fonamentals d’un creixement exponencial.

2. Malgrat que el públic que demanda cultura valenciana i en valencià és molt més menut que el d’altres sectors. La fidelitat d’aquest públic, la seua conscienciació i implicació en un projecte comú de crear cultura, garanteix un caldo de cultiu perfecte perquè el canvi estiga sent possible.

3. El sector musical valencià està vivint una època d’esplendor que pot aconseguir atreure el seu públic de la música cap a altres expressions culturals molt més diverses (teatre, literatura…)

Debilitats del sector:

 

1. El sector cultural valencià està lluny d’arribar a un nivell de consolidació equivalent al d’altres sectors culturals.

2. La mida de les associacions, projectes i empreses que generen, difonen i comercialitzen cultura valenciana i en valencià és molt reduït.

3. En l’actualitat el sector cultural valencià no genera la suficient creació de riquesa econòmica per a permetre que els diferents agents culturals (artistes, revistes, festivals, …) puguen viure únicament del seu treball.

Aquest és el nostre anàlisi. Pot ser estàs d’acord amb alguns dels punts, amb tots o amb camp. La finalitat d’aquesta entrada no és la de convéncer-t, sinó la de motivar-te a fer una reflexió necessària.

Estem construint cultura, estem construint Poble i en aquest projecte tu tens un paper necessari i vital. Vital en el que som i fonamental per al que serem.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *